Upucuj dove Allahu i znaj da ce ti ih on uslisati

Dobrodošli na moj blog

13.10.2009.

RAZMISLI PRIJE NEGO BUDE KASNO

Dragi nas brate, poštovana sestro, pišemo ti ovo pismo jer te smatramo dijelom nas, jer, volimo te i srca su nam bolna ii tužna što te ne vidimo kako robuješ svome Stvoritelju a u isto vrijeme okrenuli ste svoju mladost i svoj kratki ovosvjetski život u igru ii zabavu, kao da sve ovo nikada neće proći i kao da Melek-smrti nikada, nikada neće doći!

Pišemo ti ovo pismo sa nadom u Allahovu milost I dobrotu, da će ove riječi doći i naći mjesta u tvome srcu te da će i tvoj život dobiti novi smisao i cilj, pa da ćeš i ti biti od onih koji će osjetiti ljubav i i toplinu života u islamu. Sve ov ti pišemo jer te stvarno volimo kao i sve muslimane čitavog svijeta, jer smo saznali za riječi Uzvišenog nam Gospodara, koji kaže:,,Zaista su vjernici braća".

Često puta bespomoćno, gledamo te kako prolaziš pored džamije, ne osvrčući se na nju i kako riječi ezana u kojima te mujezin pet puta na dan poziva na namaz i na spas, ne ostavljaju traga na tvoje srce. Gledamo te moleći Allaha duboko u sebi, da te uputi na put sretnih da budeš i ti jedan od upućenih. A kako li je samo divan put upućenih?!

A sada, budite i vi jaki, dragi naše brate, poštovana sestro, da primite ove naše riječi bez imalo oholosti i da na krajnje ozbiljan način razmislite o njima, pa ako ih shvatite kao istinu i okrenete se prostranstvu Islama, dobro i jeste, ako ih shvatite kao nešto što je laž ili izmišljotina onda znajte da će to na sudnjem danu biti dovoljan dokaz protiv vas. Kao prvo. Usmjeri sada na trenutak svoj pogled ka nebesima i upita j se ko li ih stvori i bez stubova postavio?

Pogledaj zatim sunce koje svakoga dana kao najtačniji sat izlazi I na taj način se svome Gospodaru, Allahu, Uzvišenom pokorava a ne kao ti, koji 10, 20 ili 30god., ne mariš. Pogledaj zemlju po kojoj gaziš, kako li je u odnosu na sunce tako mala i sićušna,ali se i ona bez imalo oholosti i samoljublja, svome Gospodaru pokorava i Njemu, Uzvišenom, ibadet čini.A, gdje je li si sada ti, o čovjeće, u odnosu na Zemlju, a gdje je Zemlja u odnosu na Sunce u odnosu na Svemir jer, to su Allahova Dželešanuhu, stvorenja kao što si i ti, gdje li si i kolika li je tvoja veličina sada, o čovjece?!

Da li si ikada razmišljao o blagodatima koje su vezane prvenstveno za tvoje tijelo, kao što su; sluh, vid, moć govora i ostale blagodati koje, ako bismo ih brojali ne bismo ih mogli nabrojati. Pa zašto onda dragi naše brate, poštovana sestro, zašto je tvoj život još uvijek daleko od namaza, daleko od sedžde Uzvišenom Allahu Uzvišenom, daleko od razmišljanja o "Danu" povratka svome Gospodaru, polaganju računa za svaki provedeni trenutak u svome kratkom životu?

Nemoj da te zavarava, ako ti je Allah, Uzvišeni, dao lijepo auto, mnogo para u mladosti, lijep izgled i ostale blagodati, a koje su ti date da bi s njima bio iskušan, da li ćeš se okrenuti daleko od pokornosti svome Gospodaru, ili ćeš ostati postojan i čvrst u svojoj plemenitoj vjeri Islamu. Bojimo se za tebe da te je snašlo ovo prvo!

Bojimo se za tebe da si ubijeđen da gore navedeno nikada neće proći i da "Dan" obračuna pred Allahom Velikim nikada neće doći. Znaj da su sve te blagodati samo uslovno rečeno tvoje, ali znaj, da se čak i tvoje tijelo kroz 50 ili 60 god., vraća u zemlju, mračni kabur, pa ćeš čak i za njega polagati račun, da li si ga umarao u pokornosti ili nepokornosti Allahu Uzvišenom.

Znaj dragi naš brate, poštovana sestro, da postoji jedna istina u koju svi ljud vjeruju i muslimani i kršćani i judeisti i ateisti, ali se većina od gore navedenih prema njoj odnose kao da je najveća laž. Zaista je ta istina gorka SMRT, koja će, bogatašu i siromahu, i vladaru i robu, i tebi i meni bez imalo sumnje doći. Zaista je smrt gorko napunjena čaša iz koje su svi ljudi pili, a koja neće nikoga živog, do Sudnjega dana, mimoići.

Smrt je ta koja rastavlja čovjeka od njegovog voljenog, od njegove djece, prijatelja i imetka i kada čovjek, nakon što je imao veliko društvo, ostaje sam. U toj mračnoj rupi koja se zove kabur, u koju će te spustiti, tako da čak ni odjeće nećeš imati, baš onako kao u trenutku kada te majka rodila, toga trenutka će ti samo tvoja dobra djela od koristi biti. Mnogi će toga dana poželjeti da nikada uopšte ni postojali nisu, jer će se uvjeriti u istinu o kojoj im je neko možda neko kazivao i na nju upućivao, ali, tada je već kasno, dunjaluk je već prošao, povratka više nema i tada će ti sve kao dan biti jasno.

Znaj da su čovjek koji spava( sanja), i mrtvac u kaburu kao dva brata, jer se obojica naleze u ležećem položaju, i, kao što čovjek u ružnome snu osjeća za strah, da ga neko proganja, mući i bol mu nanosi, a mi koji ga posmatramo ne primjećujemo nikakve znakove patnje na njemu, tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu, u ležećem položaju kao i čovjek koji spava,(sanja), osjeća sve gore navedene, ovisno opet da li je ćinio dobro ili zlo dok je boravio na Zemlji.

Nakon dugog boravka u kaburu, doći će Sudni dan, "Dan" u kojem će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti; "Da sam bodgo zemlja ostao", To je "Dan" u kojem ćemo ti i ja, kao svi ostali ljudi, proživnjeni biti, zbog polaganja računa svome Gospodaru. Toga dana ništa nećeš moći sakriti, ruke će govoriti šta su radile, noge kud su hodile, oči šta su gledale, dok ćeš ti, u koliko si bio od onih koji nisu vjerovali niti molitvu obavljali, sve to bespomoćno posmatrati.

Toga dana će saki čovjek poželiti da se vrati na dunjaluk, kako bi bio od onih koji su namaz obavljali i Allaha se Velikog bojali. Ali takda, vjeruj mi, tada će već biti kasno.

Da li želiš biti od onih koji žele provesti svoj kratki ovosvjetski život, ne znajući za Allaha, Uzvišenog? Da li želis biti od onih koji će biti spušteni u mračni kabur bez dobrih djela, a znaj da Allah, Uzvišeni ne prima ni jedno dobro djelo bez namaza, koji je potvrda i pečat svim dobrim djelima?! Da li želiš biti od onih koji će doći na sudnji dan i stati pred svoga Gospodara bez namaza?

Ako si od takvih, onda znaj da si slab trgovac i da će te tvoja trgovina skupo koštati? Mi se ipak nadamo da ti nisi od tih. Da nisi od onih koji nisu svoj razum iskoristili i uz pomoć njega shvatili, da ih je morao neko stvoriti, da niu bez razloga stvoreni, da će se svome Stvoritelju vratiti i pred Njim račun polagati. RAZMISLI !!!

I za kraj!----Rekao je nas Uzvišeni Stvoritelj, Allah, Uzvišeni: "Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju." (At-Tur 35;36)

"Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kad sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladan mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,iI zar Taj nije kadar da mrtve oživi?" (al-Qiyama 36-40)

"Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih i sasvim poniženi biće nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi ii zdravi bili. Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista jaka!" (Al-Qulam 42-45/.

07.10.2009.

,

07.10.2009.

Islamski bonton

Brak je institucija koja čuva porodicu, štiti moral i najefikasnije djeluje na psihičku ravnotežu supružnika. Bez zdravog i normalnog braka, nema ni zdravog ni normalnog društva.

Pogrešno je mišljenje da islam sputava strasti i ne dozvoljava ljudima slast i uživanja sa osobama suprotnog pola. Naprotiv, islam je u tom pogledu sasvim prirodan i, na najbolji mogući način, dozvoljava razbuktavanje strasti i dopušta slobodno pristupanje osoba suprotnog spola jedno drugom s naglašenom upotrebom mašte u tom činu. Zar iko može to tvrditi nakon Allahovih, dž. š, riječi upućenih ljudima, koje predstvaljaju potpunu slobodu u međusobnom prilasku supružnika i njihovoj mogućnosti da razvijaju njima najprivlačniju atmosferu, bez ikakvih ograničenja: «Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete!»
Islam jedino zahtijeva da u tom intimnom činu izbjegnemo svaki vid neprirodnog odnosa, perverznog čina i životinjskog nasilja.
U narednim recima pokušaćemo osvijetliti kulturu ponašanja prije i prilikom samog intimnog akta, kako bismo utvrdili da islam ne osujećuje osjećaje bračnih parova i da im otvara brojne mogućnosti uživanja i posebnog osjećaja zadovoljstva koje je Allah Milostivi ubrizgao u svaku osobu, ali pod jednim jedinim uvjetom, da ne prelaze granicu prirodnog, koju je Gospodar svjetova jasno uspostavio i zacrtao.

Klanjati dva rekata prije intimnog odnosa
Lijepo je da supružnici prve bračne noći, prije nego stupe u intimni odnos, klanjaju dva rekjata nafile-namaza. Namaz treba klanjati u džema'atu, tako što će muškarac stajati naprijed a žena iza njega. Ovo je najbolji način da supružnici krenu u novi život sa sedždom i pokornošću svome Gospodaru i da se međusobna ljubav otpočetka razvije u svoj svojoj punini.
To se temelji na predaji koju prenosi Šekik, u kojoj se navodi da se neki čovjek po imenu Ebu Hariz, koji je, kako tvrdi Imam Zehebi bio ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s, oženio djevojkom i pobojao se da ga ona neće, eventualno, zamrziti, pa mu je 'Abdullah b. Mes'ud, r.a, uputio sljedeći savjet: Bliskost i harmonija dolaze od Allaha a razdvojenost i dishramnoja od šejtana, koji želi da vam omrzne ono što vam je Allah dopustio. Zato, naredi svojoj ženi neka klanja s tobom dva rekjata namaza!

Pokazivanje ljubaznosti prema supruzi
Mustehab je da muž bude ljubazan prema supruzi, a to treba pokazati, pogotovo, prvu bračnu noć. To se može manifestirati nekim poklonom što supruga voli, cvjećem ili nekim napitkom i sl., kao što je učinio Poslanik, s.a.v.s, prema Aiši, r.a, kada joj je prvu noć prišao. Naime, Esma' bint Jezid, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u prvoj bračnoj noći, pokazavši posebnu ljubaznost i pažnju prema Aiši, r.a, ponudio joj posudu mlijeka, kako bi prvi trenuci njihove veze bili što bliskiji i ljepši.

Staviti ruku na glavu supruge i proučiti dovu
Preporučljivo je prvu bračnu noć staviti ruku na glavu svoje izabranice – i to na početak glave odakle kosa izrasta – proučiti Bismillu i zamoliti Allaha za berićet, upravo onako kako je preporučio Poslanik islama, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Abdullah b. 'Amr, r.a: «Kada se neko od vas oženi neka stavi ruku na njenu glavu, neka spomene ime Allaha Uzvišenog, neka zamoli za berićet i neka kaže: Allahu, daj mi od nje dobro, ono dobro sa kojom si je Ti stvorio, a sačuvaj me njenog zla, onoga zla s kojem si je Ti stvorio!»

Šta treba proučiti prilikom prilaska ženi?
Prije intimnog čina supružnici treba da prouče dovu u kojoj će zamoliti Allaha Uzvišenog, da od njih i od, mogućeg, zametka udalji šejtana i njegovo zlo. To se temelji na autentičnom hadisu, koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi njegov amidžić, 'Abdullah b. 'Abbas, r.a: «Bismillah! Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena!»/«U ime Allaha! Allahu, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne!»
Ako Allah dadne da se, tom prilikom, zametne dijete, neće mu šejtan nauditi!

Voditi računa da se ne okrene prema Kibli
Supružnici će voditi računa, kako upozoravaju neki islamski učenjaci, da prilikom samog čina polnog akta ne budu okrenuti prema kibli, iz poštovanja prema njoj.

Prije samog intimnog odnosa dužni smo izvršiti pripremu
Suprug bi morao naći načina da psihološki pripremi suprugu za sam čin spolnog akta. On se treba potruditi da razbije njen stid i da joj ulije sigurnost i samopouzdanje, a posebno se to odnosi na prvu bračnu noć. Naime, brojne djevojke imaju ogroman strah od prve bračne noći. Ukoliko muž ne bude pažljiv prvu bračnu noć, to može da rezultira brojnim nepoželjnim posljedicama koje mogu duže potrajati, ili ostati trajno, poput frigidnosti, straha od spolnog akta i sl.
Otuda će lijepa riječ, prijatan postupak, milovanje i poljubac biti najbolji uvod u sam spolni akt i neće iza sebe ostaviti neželjene posljedice, kao što bi se moglo desiti direktnim činom, naglim ili grubim potezima i završetkom samog čina bez ikakve pripreme.
Kako se samo mudrim doimaju riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koje prenosi Enes b. Malik, r.a: «Neka niko od vas ne prilazi svojoj ženi, kao što to čine životinje! Neka između njih dvoje bude izaslanik!»
Upitali su: «A šta je to, Allahov Poslaniče?» Odgovorio je: «To je govor i poljubac!»
Nažalost, brojni muslimani o intimnim odnosima uče iz romana, TV-serija ili erotskih časopisa, a pravi recept za uspješan brak i pravilan intimni odnos dao je naš Poslanik, s.a.v.s, još prije toliko stoljeća?! Zar igdje ima toliko topline, blagosti i mudrosti i toliko brige na očuvanju braka, kao što to nalazimo u njegovim riječima?!

Koji položaj, prilikom intimnog čina, je dozvoljen?
Dozvoljeno je prići bračnom drugu s bilo koje strane prilikom intimnog odnosa: sprijeda, odpozada ili sa strane, iako je najprirodnije, kako se napominje u nekim predajama, da žena tom prilikom bude na leđima a muž iznad nje.
U svakom slučaju dozvoljena je bilo koja poza, pod uvjetom da intimni odnos bude izvršen u ženski polni organ. Džabir, r.a, prenosi da su židovi govorili, da će se roditi razroko dijete onom čovjeku koji priđe svojoj ženi otpozadi, pa je objavljen ajet: «Žene vaše su njive vaše, i vi njivama prilazite kako hoćete!» , pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, to pojasnio: I sprijeda i odpozadi, ali pod uvjetom da bude u ženski spolni organ!

Zabrana snošaja u stražnji, analni otvor
Haram je vršiti intimni odnos u stražnji, analni otvor, na temelju brojnih Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, predaja. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Proklet je onaj koji vrši intimni odnos sa svojom ženom u stražnji, analni otvor! U predaji koju prenosi Ibn 'Abbas i Ebu Hurejre, r.a, kaže se: Allah neće pogledati u čovjeka koji vrši intimni odnos u analni otvor!

Kupanje nakon intimnog odnosa
Obavezno je kupanje nakon intimnog odnosa. Ustvari, čim dođe do spajanja i dodira spolnih organa, makar i ne došlo do ejakulacije, kupanje ili gusul postaje obligatan. Kupanje se može izvršiti zajednički, kao što je to činio i sam Poslanik, s.a.v.s, u predaji koju prenosi Aiša, r.a: Kupala sam se sa Poslanikom, s.a.v.s, iz jedne posude, pa me on preduhitrio u uzimanju vode iz te posude, tako da sam govorila: Ostavi i meni!
Ostavi i meni! Rekla je: Bili smo oboje džunupi.
Dakle, budući da se zajedno mogu kupati i muž i žena, to upućuje da mogu sasvim slobodno gledati i dodirivati svoja stidna mjesta. Islamski učenjaci na temelju hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Behz b. Hakim, od svog oca a on od djeda, da je on upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: Šta je sa našim stidnim mjestima koja pokazujemo? On je odgovorio: čuvaj svoje stidno mjesto od svakoga, izuzev od svoje supruge i onih koje su u vašem posjedu! , zaključuju da je dozvoljeno mužu i ženi gledati i dodirivati stidna mjesta. Tako, npr, Ibn Hadžer smatra da ovaj hadis upućuje na dozvolu gledanja stidnog mjesta svog životnog saputnika, a Ibn 'Urve el-Hanbeli smatra da se time dozvoljava gledanje, dodirivanje i uživanje u tom dijelu tijela, isto onako kako možemo gledati kod bračnog druga/družice ostale dijelove tijela, dodirivati ih i uživati u njima!

Kako uzimati gusul?
Gusul nakon intimnog odnosa treba uzimati na način kako je to činio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Naime, on je, kako navodi Imam Buhari u predaji Aiše, i Mejmune, r.a, prvo oprao ruke, a u jednoj predaji i spolni organ, zatim bi izaprao usta i grlo i uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz. Nakon toga oprao bi glavu a iza nje kompletno tijelo, tako da nigdje suho ne bi ostalo.

Mora li se uzimati gusul nakon svakog intimnog odnosa?
Ukoliko neko priđe supružniku i namjerava to učiniti i drugi put, onda ne mora nakon prvog intimnog odnosa uzimati gusul, već to može učiniti nakon što to obavi i sljedeći put. Jedini uvjet je da obavezno uzme abdest, kao što to čini za namaz i da opere spolni organ i tek, tada, može ponovo prići svojoj supruzi.
Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Ako neko priđe svojoj ženi, pa to želi ponovo učiniti, neka uzme abdest!»
'Abdullah b. ebi Kajs pitao je Aišu, r.a: Kako je Vjerovjesnik, s.a.v.s, postupao kada je bio džunup? Da li se okupao prije nego bi zaspao ili je spavao prije nego se okupao? Odgovorila je: Radio je i jedno i drugo, nekada bi se okupao, pa bi onda spavao, a nekada bi uzeo abdest i onda spavao. 'Abdullah b. ebi Kajs je, tada, rekao: Hvala Allahu koji je ovo učinio fleksibilnim!
Takođe, ako osoba koja ima intimni odnos i nije odmah u mogućnosti da se okupa, a želi da spava ili da jede, uzeće abdest, pa će jesti ili spavati, a poslije će se okupati. Aiša, r.a, prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s, ako bi bio džunup, a htio da jede ili spava, uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz.

Ko živi poligamnim životom, da li se mora kupati nakon prilaska svakoj supruzi?
Ako neko živi poligamnim životom i u jednoj noći obiđe više žena, nije dužan okupati se nakon prilaska svakoj od žena. Njemu je omogućeno da nakon prilaska jednoj od žena, opere spolni organ i uzme abdest, a onda priđe sljedećoj supruzi. Tako je ponekad običavao činiti Vjerovjesnik, s.a.v.s. Enes, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, prilazio svojim suprugama s jednim kupanjem.
Ima i predaja u kojima se navodi da je Poslanik, s.a.v.s, uzimao gusul, nakon svakog prilaska ženama, bez obzira što je to činio u toku jedne noći.

Da li je dozvoljeno prirodno sprečavanje začeća za vrijeme intimnog odnosa?
Dozvoljeno je prilikom intimnog odnosa, ukoliko se slaže i supruga, izvaditi spolni organ, prije ejakulacije i to učiniti van ženskog spolnog organa, u cilju sprečavanja začeća. Za to, naravno, treba da postoji opravdan razlog. Inače, u suprotnom, preferira se izbacivanje sperme u ženski spolni organ i podsticanje rađanja, o čemu se prenose brojni hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa se čak sprečavanje začeća ponekad naziva i «el-ved'ul-hafijj» tj. skriveno ubistvo.
Međutim, autentični hadisi decidno govore i o samoj dozvoli prirodnog sprečavanja začeća, na način da se sperma u času ejakulacije izbaci van ženskog spolnog organa, što je i stav sve četiri prave škole u islamu.
Džabir, r.a, prenosi: čuvali smo se začeća u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., a u drugoj predaji veli: čuvali smo se začeća još dok je Kur'an bio objavljivan!

Zabranjeno je drugima prenositi ono što se doživljava pri intimnom odnosu
Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavamo prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ebu Se'id el- Hudri, r.a, to jasno naglašava: «Kod Allaha će, zaista, na Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji imadnu intimni odnos, a onda otkriju te tajne!»

25.09.2009.

ZABORAVLJENI ŠEHID

10.07 citav dan smo zatvoreni u kuci jer naredeno je da nema kretanja,ono sto cujemo je strasna pucnjava citav dan i nista vise.Od tad vise djeda vidjeli nismo.Ubijen je mucki kao i jos 360 ljudi zena i djece.Kada su pronasli masovnu gropnicu najtezi trenutak kazu da im je bio kada su iskopavali komsijinu zenu i 2 djece.djecak je imao 4 god. a curica samo 6 mjeseci .neka im Allah naplati svaki nevini zivot koji su uzeli. u augustu mjesecu nas iz sela protjeruju u grad, tu smo se smjestili kod mamine tetke.Kod nje smo ostali oko mjesec dana.Odatle dalje put Travnika.Stizemo u Travnik masa naroda oko nas uplakanih majki i djece.Vojska se oko nas krece a mi jos u strahu nevjerujemo nikom ,nevjerujemo da smo konacno na slobodi.Usvoj toj masi ispred Travnicke gimnazije jedan vojnik hoda i glasno pita imali ovde narode porodice Ibrahima D.......   .Mi onako u strahu prvo sto se pitamo otkud da bas nas traze,?,javljamo se da smo to mi (nane, mama,ja i jos 2 sestre) vojnik nam prilazi i pokusava mami objasniti da ima pravo na poseban smjestaj .Ona onako sva u strahu samo pita a zasto? Zbog cega bas ja ?Sutradan dolazi druga posjeta iz kasarne od koje saznajemo da je moj dragi i voljeni otac poginuo.Prvo sto sam u tom trenutku osjetila je bio sok ,poslije kojeg sam pala u nesvjest.1000 PITANJA zasto,kad,kako pa zar on nije u Njemackoj .Ne nije bio, moj dragi otac nije imao mira tamo osjecao je zelju,potrebu da se vrati u svoju zemlju zbog svoje porodice zbog svog narada zbog svoje drzave.Dosao je 16.05.1992 da bi15.07njega i jos 15 ljudi iz nase Kraine poslali na prvu liniju .Zar to vec tad nije bila izdaja.Poslati ljude tek tako bez vodica bez poznavanja terena jednostavno tek tako.Od njih 16 prezivio je samo 1 .Sutradan su upali u zamku i tu su svi izginuli, neki jos ni dan danas nisu pronadeni.Otad nastaje pravi pakao 16 god. zivota u kojima covjek nezna ni gdje je ni sta je .Milion sam puta od Allaha zatrazila da bar jednu jedinu kost pronadem.Da ga pokopam dostojno covjeka .Jedina utjeha u svim ovim godinama su mi bili snovi u kojim sam ga sanjala.Jedan te isti san sve do SEP.2008.U tom snu svaki put je bio u vojnoj uniformi i na svaki moj pokusaj da mu pridem odgovarao bi mi rjecima KCERI NE PRILAZI ZIV SAM, ZIV SAM. Pa zar i u Allahovoj knjizi svetom kuranu lijepo ne stoji لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ  "I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu: "Oni su mrtvi." Nikako, oni su živi iako vi to ne vidite. (Bekara: 154)
Ali postoje oni koji to zele osporiti najzalosnije je to sto medu nijma i jako ucenih daija.Da im se Allah smiluje.Nakon 16 god. najteze agonije uspijevam ga pronaci ali gdje?Zar je moguce da je njegova komanda, njegovi saborci ili ko jos sve to dozvolio .Pronalazim ga u Han Bili na katolickom groblju medu 100ne krstova.Zar je moguce ,zar je moguce .Nakon sve te njegove zrtve da su to dopustili .Ali pokusav da utjesim sebe zahvalom Allahu sto sam ga konacno pronasla ,sto ce konacno biti ukupan tamo gdje bi on to htio ,ukopan dostojno covjeka i dostojno Šehida.Vracam se u svoje rodno mjesto dogovar dzenazu sa tamosnjim imamom.U selu postoje vec sehitluci ali sehitluci civilnih zrtava .Pitam imama dali je moguce da i njega tu pokopamo jer ja kao njegovo djete znam da bi on htio da je bas tu pokopan Bas tu gdje je njegov otac i jos njih 360 najblizih komsija ,prijatelja i rodbine.Imam mi odgovara da su jos kod osnivanja mezarluka racunali na njega .23.04.2008 obavljamo dzenazu .Da bi nakon godinu dana od tog istog imama saznali da moj otac nema pravo na nisan sehida .Pokusavam sama sebe da tjesim da mi taj nisan nije toliko bitan ,bitniji mi je njegov status kod Allaha Da bi na kraju ove  godine na dan sehida prvi put posjetila spomen sobu na tim sehitlucima .Bila sam sokirana vidjevsi da se i moj otac nasao na spisku civilnih zrtava .Pa koji je to Allahov rob koji je sebi uzeo za pravo da on mijenja Allahov zakon i da on mijenja allahov rjeci.KO JE TAJ ROB Pa zar se ne boji Boga dragog njego srdzbe ,njegove kazne ko je taj rob koji osporava njegove rjeci   "I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu: "Oni su mrtvi." Nikako, oni su živi iako vi to ne vidite. (Bekara: 154).A sve tamo zbog nekog  tako zvanog Haga Jer je kao moguce kad bi vidjeli da je tu vojnik ukopan da bi na kraju ispalo da su svi oni vojnici bili a ne civilne zrtve. Beba od 6 mjeseci ili djecak od 4 god.vojnik pa kome oni prazne price prodaju .jedini odgovor na moj upit kod imama ZASTO ,ZBOG CEGA je bio ovde su pravila naseg dzemata i vi po tome morate da se ponasate .AKO VAM NESTO NEPASE VI NJEGA MOZETE ISKOPATI I PREBACITI NA NEKE DRUGE MEZARE . P a sram da ga bude prvo boga zar se se no boji Allahove kazne na tako okrutan nacin se igrati sa jednim sehidom i njegovom porodicom .I na kraju jedino sto mi ostaje je DOVA .Dova Svevisnjem da se smiluje tom istom imamu i svim onim koji su sa njim da im oprosti i da ih uputi a mome ocu da podari toliko trazeni mir i stepen sehida .AMIN,AMIN,AMIN .

22.09.2009.

ZABORAVLJENI SEHID

Esselamu allejkum juce na dan sehida dozivjela sam toliko razocaranje da osjecam potrebu i zelju da sa vama podjeli svoju zivotnu bol i pricu
 12 JAN. 1992 osvanuo je dosta hladan i snijezan, 6.00h moj otac ustaje uzima torbu i krece prema vratima, mama izlazi za njim ja tad kao dvanaestogodisnjakinja uzimam svoju jaknu i krecem za njima. Na ulazu me docekuje moj voljeni baba sa rjecima NEMOJ KCERI LEDENO JE IDI VRATI SE I LEGNI.Kamo srece da sam inzistirala da na tome da ga ispratim do stanice ovako citav zivot osjecam bol i tugu sto ga zadnji put ne ispratih.Otisao je nazad za Njemacku .Poslije toga dolaze sva ta ratnja desavanja  
MAJ  Unase selo upada sva ta četnička bagra preturanja, pljačke razna maltetiranja i šta sve ne.
04.JUL Moj rodendan punim 13 god. eh kao djete ne svataš baš toliko šta je rat sva ta mržnja od jedamput nikome nije jasna.U selu postoje 3 trgovine al mi vise nemamo nikakve koristi od toga jer mi smo TURCI ili BALIJE kako oni to vec kažu mi nemamo bas neko pravo na kupovinu. Situacija je sve gora i gora svaki dan nas sve više i više maltletiraju Tako da počinjemo da se skupljamo nas više porodica u jednu kucu. Nekako smo se osjecali sigurnije. .
10JUL 05.30 Budi nas strašna lupa na vratima  komšinica kod koje smo se nalazili( tačnije 3 čovjeka,7 zena i nas 3 djece )odlazi do vrata da vidi sta se desava mi onako uplaseni i prestravljeni sjedimo i slusamo sta se desava,cujemo razgovor izmedu njih dvoje
CETNIK:Dobro jutro jel ima muski u kuci
KOMSINICA :ima al to su sve stariji ljudi
CETNIK:nema veze baba moraju snama do skole
utom trenutku do stepinaca sa sprata kuce dolazi moj djed
CETNIK:ajmo stari moras snama do skole na ispitivanje,  drugi cetnik je vec usao u sobu u kojoj smo mi da provjeri dali ima muski  izasao je. U tom trenutku kroz prozor  vidim djeda na cesti ,dva cetnika stoje i upiru puske u njega a nane onako u svojim dimijama trci za nima i vice; pusti me sine barem da mu jaknu donesem, on joj u tom trenutku psuje balijsku majku i pita otkud ja tebi babo sin ja cetnik a ti turkinja ovaj drugi cetnik ga smiriju i vice nani idi baba donesi mu jaknu. Moja nane odlazi i vraca se didovom jaknom(to je bio jedan stari sivi sako al nema veze sto je star bio moj did rahmetli se ni ljeti nije odvajao od njega).Did uzima jaknu oblaci i stavlja ruke u dzepove u jednom dzepu pronalazi kljuceve UZMI STARA TREBACE TI  u drugom dzepu pronalazi svoju sliku UZMI STARA GLEDAJ JE DOK SI ZIVA te rjeci i taj prizor necu zaboraviti dok sam ziva vec u tom trenutku znaci predosjecao je da se ziv nece vratiti NASTAVICU SA PRICOM ...

19.09.2009.

DOVA ALLAHU DZ.S

"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!" (sura Ali' Imran, 8. ajet)

19.09.2009.

BAJRAMSKA CESTITKA

Zaboravi svu muku i tugu i sve boli,na danasnji dan samo voli, ne dozvoli da ti zelje neko kvari, na danasnji dan sve ih ostvari. B.s.m.o.

19.09.2009.

SubhanAllah

19.09.2009.

Zakopao u zemlju zivu kcerkicu

Zabiljezeno je da je Abdullah ibn Mugafela r.a. ispricao: " Sjedio sam jedne prilike sa Allahovim poslanikom Muhammedom, saws, pa sam mu pricao sta sam ucinio u dzahilijetu (vremenu prije nego sto je saznao za Islam i postao musliman). Rekao sam: "Allahov Poslanice, mi smo prije dolaska Islama ukopavali zivu zensku djecu, jer se smatralo da je sramota kad bi se nekome rodilo zensko dijete. Ja sam jednog dana otisao na dug put, a moja zena, koja je bila trudna, je ostala kuci...

Vratio sam se sa toga puta poslije 4 godine i pred kucom sam vidio malo zensko dijete, i to je bilo najljepse stvorenje koje sam ikad vidio, nikad nista ljepse u zivotu ne vidjeh. Upitao sam suprugu o ovoj curici pa mi je odgovorila da je to nase dijete. Rekao sam zeni da obuce curici najljepsu odjecu (obicaj je bio da se curice obucu u najljepsu odjecu prije nego sto se ukopaju), a zena je naslutila sta zelim pa mi je rekla da je curica emanet, koji mi je Bog dao, pa da to ne smijem pronevjeriti. Ja sam joj odgovorio da imam namjeru da odvedem curicu do rodbine i da im pokazem curicu.

Izasao sam sa kcerkicom u pustinju i uputio se prema jednom zapustenom bunaru, a djevojcica je skakutala oko mojih nogu, razdragana sto sto je napokon srela svoga oca. Kada smo stigli do bunara, uzeo sam je za noge i nagnuo nad bunar, ali nisam imao srca da je bacim, pa smo se vratili. Ali uz put sam pomislio sta ce reci ljudi ako je ostavim u zivotu, pa sam se ponovo vratio bunaru, pa sam istu stvar ucinio, ali ponovo nisam imao srca da bacim svoju kcerkicu.

Kada sam se po drugi put odmaknuo od bunara, opet sam pomislio sta ce reci narod, pa sam se po treci put vratio bunaru, uhvatio kcerkicu za noge da je bacim, a ona je zapomagala i rekla:" Oce, nemoj pronevjeriti emanet" - sjetila se rijeci koje je njezina majka rekla, ali ja sam je bacio. Pa sam sjeo pored bunara i cuo sam njezine kriktaje u vodi dok se do jednom nije usutjela.

Kada sam zavrsio sa ovom pricom, pogledao sam u poslanika, saws, pa sam vidio da niz njegovo lice cure suze. Pa je poslanik, saws, zatrazio da mu ovo ispricam jos jednom, pa kada sam zavrsio, rakao mi je: "O Abdullah, tako mi Allaha, da sam nad bilo kome izvrsio serijatsku kaznu zbog grijeha koje je uradio prije primanja islama, sada bih te kaznio, sada bih naredio da te ubiju zbog tog ruznog postupka kojeg si pocinio prema tome nejakom stvorenju i emanetu, koji ti je Uzviseni Allah dao."

* * *

U gore navedenoj prici vidimo kako su ljudi postupali prema zenskoj djeci na arapskom poluostrvu prije pojave Islama. Danas ljudi ne rade ovakve stvari, medjutim mnogi cine druge radnje kojima nanose ogromnu stetu svojoj djeci, kcerima i sinovima, podjednako.

Mnogi roditelji se potrude da svojoj djeci obezbjede lijepu i prostranu kucu, dobru skolu i posao, ugodno prevozno sredstvo i drugo, i sve je ovo , naravno, za pohvaliti, ali veliki broj roditelja zapuste svoju djecu u jednom vrlo vaznom segmentu zivota, zapuste djecu u odgoju.

Pa se zna desiti da se roditelji brinu o kcerci do njenih 16-17 godina, da bi ona na kraju postala ona koja ne slusa roditelje, izlazi iz kuce kada hoce, dolazi kada hoce, a cesto se desava da biva od onih cijim se tijelom slade raznorazni probisveti. SubhanAllah, pa zar za ovakve stvari ljudi radjaju i odgajaju svoje kceri? Ili roditelji imaju sina, koji postaje od onih koji oduzimaju cast kcerkama drugih ljudi, ili postaje od onih koji alkohol konzumiraju, a ne mali broj je i onih koji se upustaju u konzumiranje raznih drogi.

U svakom slucaju, u porodicama gdje i nema ovih stvari, ali se djeca zapuste u pogledu vjere, tj. u porodicama gdje se ne govori o Allahu swt, gdje se djeca ne uce kako da Allahu ibadet cine, i gdje se djeca ne poducuvaju o onome sta je Uzviseni Allah zabranio ljudima, a sta je naredio da rade, zivot djeci iz takvih porodica ce, sasvim sigurno, biti tjeskoban i mukotrpan. Jer Uzviseni Allah stvara ljude, i On najbolje zna sta je za njih najbolje, pa ako bilo koji covjek pokusa naci srecu i zadovoljstvo na neki drugi nacin, pored Allahovog puta, takav ce sigurno dozivjeti neuspjeh i zivjece teskim zivotom na ovom svijetu.

A na onom svijetu, kada Allah, dz.s., ozivi ljude poslije njihove smrti i kada ih bude ispitivao, takav covjek ce teskom kaznom biti mucen, zbog toga sto je bio nepokoran svom Stvoritelju, i tada ce proklinjati svoje roditelje. Zato razmislimo o nama samima i o nasoj djeci i ne dozvolimo da nam nasa djeca budu nesretnici i gubitnici i na ovom i na buducem svijetu. I poslusajmo rijeci naseg Gospodara : " O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje cuvajte od vatre cije ce gorivo ljudi i kamenje biti" (Kur'an, 66:6)

Na kraju, molimo Plemenitog Allaha da budemo od ovih koji se spominju u ovom hadisu: " Covjek ce stati ispred Allaha swt na Sudnjem danu, pa ce pogledati sa svoje desne i lijeve strane i ugledace mnostvo dobrih dijela, koja ce biti velika kao brda, pa ce covjek reci: "Ovo nije moje , ja ovo nisam uradio" - pa ce mu biti receno: "Jeste, ta djela pripadaju tebi, jer si iza sebe ostavio hairli vaspitano dijete, koje je radilo dobra djela i upucivalo dove za tebe, pa sad i ti imas udjela u tome ." (Hadis biljezi Taberani)

18.09.2009.

Upucuj dove Allahu i znaj da ce ti ih on uslisati

Stalno upucuj Allahu dove! Nemoj posustajati u tome. Sto vise budes dove upucivao, Allah ce ih sve vise i vise uslisavati. Uzviseni voli da Mu se stalno obracas dovom. Dova je Bogu ugodno djelo, srz ibadeta. Allah voli da cuje Svoje ime na tvojim usnama, voli Allah cuti kako Ga slavis, hvalis, velicas i od Njega trazis. Zato vjernice, cini ono sto Allah voli, upucuj dove Allahu, pa ce On tako i tebe zavoljeti. Sam znas da Allahu nisu potrebne tvoje dove, nego tebi! Da se onda zakljuciti, da Uzviseni Allah voli da cinis ono sto ce opet samo tebi koristiti, jer je Uzviseni Allah milostiviji prema tebi vise i od tvoje rodjene majke...

Jedna od najljepsih stvari kojoj Islam uci jeste to da izmedju covjeka i njegovog Gospodara nema apsolutno nikakvog posrednika. Dovoljno je samo da se covjek iskreno obrati svome Gospodaru i zamoli Ga i Gospodar njegov ce mu se odazvati. Kaze Plemeniti Allah: "Gospodar vaš je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!" (El-Mu’min, 60) Uzviseni Allah, toliko je milostiv prema svojim robovima, da ce se odazvati cak kada Ga i kafir (nevjernik) bude molio.

Pod uslovom da taj kafir moli samo i direktno Njega Jedinog. Poznat nam je slucaj kada se Dzibril alejhi selam bojao da ce Uzviseni Allah uslisiti dovu nasilniku faraonu kada je isti bio u smrtnim mukama. Bojao se Dzibril alejhi selam da ce Ga faraon dozivati da ga spasi a u tom slucaju bi mu se Allah odazvao. Zato je Dzibril alehji selam uzimao pjeska sa dna mora pa to trpao u usta faraona kako nebi mogao moliti Allaha da ga spasi.

Zatim, govoreci o nevjernicima Uzviseni Allah nas obavjestava, da kada su nevjernici na moru pa ih strasna oluja snadje, i oni budu u zivotnoj opasnost, treba da se potope, tada se oni iskreno Allahu mole da ih spasi, medjutim kada ih On - Uzviseni spasi, oni kasnije zaborave na Allaha i vrate se u sirk. To znaci da im je Allah uslisio dovu iako su bili nevjernici a to je sve zbog toga sto su oni tada bili iskreno Allaha Jedinog molili.

Zato ne pocjenjuj nikada sebe u pogledu dova kada znamo da je uzviseni Allah cak i Iblisu lanetullahi alejhi uslisio dovu. "Gospodaru moj," – reče on – "daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!" "Daje ti se rok" – reče On – "do Dana već određenog." (Hidjr, 36-38) Medjutim, ponekad se desi, da Uzviseni Allah iz svoje mudrosti, odgodi uslisenje nekih tvojih dova. Allah time zapravo zeli, da Ga jos vise molis i da Mu se obracas - a ne obratno. Dakle, Uzviseni Allah, voli da mu dove upucujes, pa Ga zato stalno moli, a On ce ti ih uslisavati, ali ako se desi da osjetis da ti dove nisu uslisane, onda povecaj svoje dove i ubjedjenje da te u tome opet ceka veliki hajr.

O cemu se zapravo radi? Mi imamo garanciju da ce nam Uzviseni Allah dove uslisavati i u rijecima Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, kada je rekao: "Allah ce vam primati dove, sve dok ne budete pozurivali i govorili: ´´Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!´´ (Buharija) Zato nikad ne pomisli da te je Allah zaboravio. U jednom drugom hadisu se spominje da Uzviseni Allah ponekad namjerno poveca iskusenja svome robu, kako bi ga ovaj vise dozivao i dove Mu upucivao.

Stalno upucivanje dova Uzvisenom ce te pribliziti Njemu i povacati tvoj stepen u Dzennetu. Kada je dova u pitanju ona ce vjerniku insa Allah biti primljena na jedan od ova tri nacina:

- ili ce mu biti odmah uslisana,
- ili ce biti uslisana nakon nekog vremena,
- ili ce biti odgodjena za Sudnji dan kada mu najvise bude trebala.

Nerjetko se desi, da neki ljudi pomisle, da ih je Uzviseni zaboravio, zato sto im dove nisu (odma) uslisane. To je potpuno pogresno, jer Allahova mudrost je veca nego sto mi mozemo zamisliti. Ponekad se desi da mislimo da je nesto dobro za nas, a ono bude zlo po nas i obratno, jer Uzviseni Allah o tome govori: "Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – A Allah zna, a vi ne znate." (El-Bekare, 216)

Ako Allah zna da je nesto lose po nas, onda nam to ne uslisava a nagradu za nase dove nam ostavlja za onaj svijet, kad nam to bude najpotrebnije. Zato ne tuguj zbog (na prvi pogled) ne-uslisanih dova, i uzdaj se u Allaha koji dobro zna sta je dobro za tebe a sta nije i uvijek ocekuj najljepse od Allaha!

Ramazan je prilika, zato iskoristi ovu posebnu priliku i upucuj cesto Allahu dove. Moli Ga za ono sto ti treba. O ti koji imas problema, o ti koji imas neku potrebu a nebi zelio da ljudi za to znaju, o ti koji zelis da ti grijesi budu oprosteni, podigni ruke i zamoli za to Onoga Koji je stalno prisutan, Koji nikad nije odsutan. Moli Ga da te ocisti od grijeha i budi ustrajan. Nemoj niposto doviti ovako: "Boze, oprosti mi ako hoces, ili Boze, smiluj mi se ako hoces", nego odlucno Allaha moli, budi iskren u onome za sto Allaha molis i budi siguran u njeno ispunjenje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi we sellem: "Kada Allaha molite budite sigurni da ce vam se odazvati i znajte da Allah ne prima dovu iz nemarna srca!" (Tirmizi)

Moli Allaha Uzvisenog da ti pomogne da se rjesis losih osobina koje imas kod sebe. Budi uporan u tome i nemoj da te rastuzi ako ti dova odmah nije uslisana. Znaj da ce ti biti uslisana kad tad, ako ne na ovom svijetu onda ce ti biti dato na ahiretu, kada nasjvise za spas budes molio. Tada ces pozeljeti da ti nijedna dova nije uslisana na dunjaluku, vec da su ti sve odgodjene za taj tegobni dan, kada ce se racun i za malo i za veliko polagati.

Moli Allaha takodjer, da ti pomogne da steknes dobrih osobina, kojima je On zadovoljan, i zbog kojih ces biti blizak Allahu. Nemoj zaboraviti, da si pored dove, duzan i nastojati po svojim mogucnostima da sam steknes ono sto trazis. Ako molis Allaha da budes od onih koji su iskreni, onda moras i sam nastojati da budes iskren, tako sto ces se preispitivati kod svakog djela koje uradis, sta si time zelio, dal Allahovo zadovoljstvo ili nesto drugo. Tako isto postupi i sa losim osobinama. Nije dovoljno samo kazati: "Gospodaru, otklini od mene lijenost", vec moras nastojati da ne budes lijen, tako sto ces gledati da budes aktivan na svakom polju hajra.

Moli Allaha takodjer, da ti pomogne da popravis svoj ahlak prema drugim ljudima a zatim trudi se da budes boljeg ahlaka. Moli Ga da ti pomogne da budes bolji prema svojim roditeljima, prema svojoj zeni (zena prema muzu), djeci, braci i sestrama, komsijama, prijateljima kao i prema svakom drugom Allahovom stvorenju. Za lijep ahlak slijedi posebna pocast a lijep ahlak je i razlog zbog kojeg ce ljudi najvise ulaziti u Dzennetske vrtove. Nije sala da ce kucu u najboljem djelu Dzenneta dobiti onaj ko popravi svoj ahlak prema drugim ljudima. Pa, eto ti prilike. Trudi se a Allah ce tvoj trud vidjeti.

Ima jos mnogo stvari za koje bi trebao moliti Allaha dz.s., a svako zna svoje potrebe, drugim rijecima, sta god ti treba, pohvalno je da molis Allaha za to. Casni pretci su Allaha molili cak i kada bi im trebalo soli za hrane. Treba molit Allaha za sretan zavrsetak s obzirom da niko od nas nije siguran od toga da ce pred kraj zivota uciniti djelo koje vodi u vatru i zbog toga biti stanovnik Dzehennema. Treba molit Allaha da nas sacuva od rija'a (pretvaranja) koji je skriveniji od crnog mrava, na crnom kamenu u sred mrkle noci.

Treba molit Allaha da nam podari lahku i lijepu smrt na kojoj cemo lahko moci izgovoriti rijeci sehadeta. Treba molit Allaha da nas ucvrsti u kaburu kada nas meleki budu ispitivali. Treba moliti Allaha da nas sacuva teskog polaganja racuna na Sudnjem danu, da nam podari sigurno mjesto u hladu Allahovog arsa a treba svakako nastojati sakupiti one osobine zbog kojih Uzviseni daje takve privilegije kao sto je hlad na Sudnjem danu.

Ukratko, treba Allaha uvijek moliti za dobro ovog i onog svijeta kao sto se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, najcesce ucio dovu: "Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i buducem svijetu, i sacuvaj nas dzehennemske kazne." (Muteffekun alejhi)

Evo jos nekoliko hadisa koji nas podsticu na upucivanje dova Allahu i koji nam daju nadu da ce nam dove biti primljenje insa Allah:

"Allahova je ruka (uvijek) puna. Njeno bogatstvo ne smanjuje ni neprekidno, obilno i danonocno dijeljenje. Sta mislite koliko je samo On podijelio, otkako je nebesa i Zemlju stvorio, a da se od onoga sto je u desnici Njegovoj, nista nije smanjilo?" (Buharija)

"Allah je stidljiv i darezljiv. Stid Ga je - kada covjek digne ruke (i zamoli Ga) - vratiti ih prazne i ocajne." (Tirmizi)

"Nemojte posustati u upucivanju dove, jer niko uz dovu nece nastradati!" (Ibn Hibban)

"Nema tog muslimana koji ce Allahu uputiti dovu - s tim da u njoj nema kakva grijeha ili kidanja rodbinske veze -, a da mu Allah, zahvaljujuci njoj, nece dati jedno od troje: ubrzati ono sto je zamolio, pohraniti mu to za onaj svijet, ili postediti ga slicnog zla." (Hakim)

"Svake noci kada preostane zadnja trecina noci, nas Gospodar, slavljen i uzvisen je On - silazi na najblize nebo i kaze: ima li ko da Me moli, pa da mu molbi udovoljim? Ima li ko da od Mene trazi, pa da mu dam? Ima li ko da trazi oprost, pa da mu oprostim?" (Buhari)

"Allah ce vam primati dove, sve dok ne budete pozurivali i govorili: ´´Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!´´ (Buharija)

"Kada Allaha molite budite sigurni da ce vam se odazvati i znajte da Allah ne prima dovu iz nemarna srca!" (Tirmizi)

"Allah se na onoga ko od Njega (nista) ne trazi, ljuti." (Ahmed)

"Najblize sto rob svome Gospodaru moze biti je kada je na sedzdi. Zato na njoj sto vise upucujte dovu. (Muslim)

"Kada god musliman moli Allaha za svog brata muslimana u njegovom odsustvu, melek mu odgovori - I tebi isto!" (Muslim)


Upucuj dove Allahu i znaj da ce ti ih on uslisati
<< 10/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI

O meni
zovem se mirela
majka sam 3 djece
(13god.7god,i 5god,
Sami Jusuf Muhammad.mp3

hobi
vjera i rucni radovi
kojih ce ako bog da
biti na ovome blogu


DOVE
"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (sura Al-Hašr, 10. ajet)

Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

"Gospodaru naš, daj nam snage da izdrzimo i učini da kao vjernici umremo!" (sura Al-A'raf, 126. ajet)

"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)


"Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Ali' Imran, 147. ajet)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
12804

Powered by Blogger.ba